DREVO NÁS BAVÍ ...

PROFIL FIRMY:

- sme 20 rokov na trhu

- spracovávame cca. 35.000 m3 ihličnatých drevín ročne

- člen Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky, ZSD SR

- naši zákazníci sú:

       - veľké drevárske spracovateľské spoločnosti v SR aj EÚ

       - strechárske a stavebné firmy

       - tesári

       - stolári

       - koncoví zákazníci

CIELE FIRMY:

- systematicky inovovať drevárske produkty a procesy z pohľadu výroby aj predaja

- rozšírovať drevárske portfólio s ohľadom na potreby zákazníka

- byť najlepším v predaji reziva a dostupnosti dreva k zákazníkovi

- byť dobrým a perspektívnym zamestnávateľom

- ako aktívny člen Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky sa podieľame na zlepšovaní pozície slovenského drevárskeho priemyslu1.jpg